Publikace

Autorka/spoluautorka následujících knih:

 

Stálý spolupracovník renomovaných časopisů v oblasti pracovního práva:

 

Autor řady článků v dalších odborných časopisech, resp. na internetových právních portálech: