Právní služby

Naše právní služby zahrnují primárně konzultace/právní poradenství a přípravu, resp. revize pracovněprávní dokumentace, zejména potom:

 • zpracování právních rozborů a právních stanovisek k pracovněprávním předpisům
 • posuzování a přípravu návrhů pracovních a manažerských smluv
 • přípravu dokumentace směřující k ukončení pracovního poměru
 • revize pracovních řádů a vnitřních předpisů
 • řešení právních otázek v oblasti odměňování
 • řešení právních otázek týkajících se odstupného, konkurenčních doložek, převodu zaměstnanců, outsourcingu, home office, vysílání zaměstnanců atd.
 • nastavení spolupráce s OSVČ, eliminace rizik tzv. švarcsystému (nelegálního zaměstnávání)
 • smlouvy o výkonu funkce a související korporátní záležitosti
 • ochranu osobních údajů v pracovněprávních vztazích
 • řešení pracovněprávních otázek v oblasti mezinárodního práva soukromého
 • mimosoudní řešení právních sporů

Ve velmi omezeném rozsahu přejímáme rovněž právní zastoupení zaměstnavatelů i zaměstnanců před soudy a inspektoráty práce.

Členství v profesních organizacích